Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ale
ale
[eil]
danh từ
rượu bia
cuộc vui liên hoan uống bia
Adam's ale
(xem) Adam


/eil/

danh từ
rượu bia
cuộc vui liên hoan uống bia !Adam's ale
(xem) Adam

Related search result for "ale"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.