Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aleatory
aleatory
['eiliətəri]
tính từ
may rủi, không chắc, bấp bênhngẫu nhiên

/'eiliətəri/

tính từ
may rủi, không chắc, bấp bênh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.