Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air-stop
air-stop
['eəstɔp]
danh từ
ga máy bay trực thăng (chở hành khách)


/'eəstɔp/

danh từ
ga máy bay trực thăng (chở hành khách)

Related search result for "air-stop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.