Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
after-care


/'ɑ:ftəkeə/

danh từ
sự trông nom chăm sóc sau thời gian điều trị

Related search result for "after-care"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.