Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gọt giũa


[gọt giũa]
polish with great care.
Gọt giũa bài thơ
To polish with great care a poem.polish with great care
Gọt giũa bài thơ To polish with great care a poem


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.