Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
iron-bound
iron-bound
['aiənbaund]
tính từ
bó bằng sắt
đầy mỏm đá lởm chởm
(nghĩa bóng) hắc ám, cứng rắn


/'aiənbaund/

tính từ
bó bằng sắt
đầy mỏm đá lởm chởm
(nghĩa bóng) hắc; cứng rắn

Related search result for "iron-bound"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.