Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
silver

silver


silver

Silver is a valuable metal; it is also the shiniest metal. Some coins and jewelry are made from silver.

['silvə]
danh từ
bạc
đồng tiền làm bằng bạc; hợp kim giống như bạc
đồ dùng bằng bạc (đĩam, đồ trang sức..)
dao nĩa làm bằng bất kể kim loại nào
we keep the silver in this sideboard
chúng tôi cất dao đĩa trong tủ búyp phê này
muối bạc (dùng trong nghề ảnh)
màu bạc
the silver screen
màn bạc; màn chiếu bóng, ngành điện ảnh
a silver tongue
tài hùng biện
tính từ
làm bằng bạc, trông như bạc
a silver spoon
cái thìa bằng bạc
loại nhì, loại tốt thứ nhì
speech is silver but silence is golden
im lặng tốt hơn là nói
trắng như bạc, óng ánh như bạc; trong như tiếng bạc (tiếng)
silver hair
tóc bạc
to have a silver tone
có giọng trong
hùng hồn, hùng biện
to have a silver tongue
có tài hùng biện
every cloud has a silver lining
trong sự rủi vẫn có điều may
ngoại động từ
mạ bạc; bịt bạc
tráng thuỷ (vào gương)
to silver a mirror
tráng thủy một cái gương
làm cho (tóc...) bạc đi
nội động từ
óng ánh như bạc (trăng, ánh sáng)
bạc đi, trở nên bạc (tóc), nhuốm bạc


/'silvə/

danh từ
bạc
đồng tiền
đồ dùng bằng bạc
muối bạc (dùng trong nghề ảnh)
màu bạc

tính từ
bằng bạc
a silver spoon cái thìa bằng bạc
loại nhì, loại tốt thứ nhì
speech is silver but silence is golden im lặng tốt hơn là nói
trắng như bạc, óng ánh như bạc; trong như tiếng bạc (tiếng)
silver hair tóc bạc
to have a silver tone có giọng trong
hùng hồn, hùng biện
to have a silver tongue có tài hùng biện !every cloud has a silver lining
trong sự rủi vẫn có điều may !the silver streak
(xem) streak

ngoại động từ
mạ bạc; bịt bạc
tráng thuỷ (vào gương)
làm cho (tóc...) bạc; nhuốm bác

nội động từ
óng ánh như bạc (trăng, ánh sáng)
bạc đi (tóc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "silver"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.