Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
w.c.


    w.c. /'dʌblju:'si/
danh từ
(viết tắt) của water-closet

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "w.c."

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.