Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uproarious
uproarious
[ʌp'rɔ:riəs]
tính từ
rất ồn ào, rất om sòm, rất náo động
rất buồn cười, nhộn, tức cười


/' p,r :ri s/

tính từ
ồn ào, om sòm
náo động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "uproarious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.