Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hilarious

hilarious
[hi'leəriəs]
tính từ
vui vẻ, vui nhộn


/hi'leəriəs/

tính từ
vui vẻ, vui nhộn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hilarious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.