Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhealthful
unhealthful
[ʌn'helθful]
tính từ
không lành mạnh
không có lợi cho sức khoẻ, không làm tăng sức khoẻ, độc, hại cho sức khoẻ


/'ʌn'helθful/

tính từ
độc, hại sức khoẻ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unhealthful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.