Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhealthfulness
unhealthfulness
[ʌn'helθfulnis]
danh từ
tính chất không lành mạnh
tính chất không có lợi cho sức khoẻ, tính chất không làm tăng sức khoẻ, tính chất độc, tính chất hại cho sức khoẻ


/'ʌn'helθfulnis/

danh từ
tính chất độc, tính chất có hại cho sức khoẻ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.