Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhandy
unhandy
[ʌn'hændi]
tính từ
không thuận tiện, không tiện tay, không vừa tầm tay
không dễ cầm, không dễ sử dụng, bất tiện
không khéo tay, vụng về


/'ʌn'hændi/

tính từ
vụng, vụng về (người)
bất tiện, khó sử dụng (dụng cụ)

Related search result for "unhandy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.