Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhead
unhead
[ʌn'hed]
ngoại động từ
cắt đầu (đinh tán)


/'ʌn'hed/

ngoại động từ
cắt đầu (đinh tán)

Related search result for "unhead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.