Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trio

trio
['tri:ou]
danh từ, số nhiều trios
nhóm ba (người, vật); bộ ba
(âm nhạc) bộ ba, tam ca, tam tấu
(âm nhạc) phần triô


/'tri:ou/

danh từ
(âm nhạc) bộ ba
(âm nhạc) phần triô
bộ ba

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "trio"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.