Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
histrionics
histrionics
[,histri'ɔniks]
danh từ số nhiều
thuật đóng kịch, thuật diễn kịch
trò đạo đức giả, trò tuồng, trò kịch


/,histri'ɔniks/

danh từ số nhiều
thuật đóng kịch, thuật diễn kịch
trò đạo đức giả, trò tuồng, trò kịch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "histrionics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.