Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tawer
tawer
['tɔ:ə]
danh từ
người thuộc da trắng


/'tɔ:ə/

danh từ
người thuộc da trắng

Related search result for "tawer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.