Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tawery
tawery
['tɔ:əri]
danh từ
nghề thuộc da trắng
nghề bán da trắng


/'tɔ:əri/

danh từ
nghề thuộc da trắng
nghề bán da trắng

Related search result for "tawery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.