Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
storax
storax
['stɔ:rəks]
danh từ
cánh kiến trắng, an tức hương
(thực vật học) cây bồ đề


/'stɔ:rəks/

danh từ
cánh kiến trắng, an tức hương
(thực vật học) cây bồ đề

Related search result for "storax"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.