Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stoep
stoep
[stu:p]
danh từ
(Nam phi) hiên (rộng có bậc, ở trước nhà)


/stu:p/

danh từ
(Nam phi) hiên (rộng có bậc, ở trước nhà)

Related search result for "stoep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.