Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sniffy
sniffy
['snaifi]
tính từ
(thông tục) khinh thường, khinh khỉnh
hơi nặng mùi, hơi có mùi


/'snifi/

tính từ
(thông tục) khinh thường, khinh khỉnh
hơi nặng mùi, hơi có mùi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sniffy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.