Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skimpy

skimpy
['skimpi]
tính từ
bủn xỉn, keo kiệt
thiếu, không đủ
skimpy coat
áo chật; áo thiếu vải


/'skimpi/

tính từ
bủn xỉn, keo kiệt
thiếu, không đủ
skimpy coat áo chật; áo thiếu vải

Related search result for "skimpy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.