Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smoke-screen
smoke-screen
['smouk'skri:n]
danh từ
(quân sự), (hàng hải) màn khói, màn hoả mù
(nghĩa bóng) màn khói, bình phong (che giấu âm mưu)


/'smoukskri:n/

danh từ
(quân sự), (hàng hải) màn khói, màn hoả mù
(nghĩa bóng) màn khói, bình phong (che giấu âm mưu)

Related search result for "smoke-screen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.