Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bình phongnoun
Screen
dãy núi làm bình phong cho các vị trí the mountain range served as a screen for the posts

[bình phong]
screen
Dãy núi làm bình phong cho các vị trí
The mountain range served as a screen for the posts
Cửa hàng này chỉ là tấm bình phong che giấu các hoạt động khủng bố của bọn chúng
This shop was just a screen for their terrorist activitiesGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.