Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sàng


[sàng]
danh từ, động từ
sieve, screen
sàng gạo
to screen ricedanh từ, động từ sieve, screen
sàng gạo to screen rice


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.