Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sejant


/'si:dʤənt/

tính từ

có vẽ hình con vật ngồi thẳng (huy hiệu)


Related search result for "sejant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.