Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sea-pie
sea-pie
['si:'pai]
danh từ
bánh nhân thịt ướp (của thuỷ thủ)
(động vật học) chim choắt (như) sea pilot


/'si:'pai/

danh từ
bánh nhân thịt ướp (của thuỷ thủ)
(động vật học) chim choắt ((cũng) sea_pilot)

Related search result for "sea-pie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.