Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scene-dock
scene-dock
['si:n'dɔk]
danh từ
(sân khấu) nơi để cảnh phông


/'si:ndɔk/

danh từ
(sân khấu) nơi để cảnh phông

Related search result for "scene-dock"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.