Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phông


[phông]
background
fount; font
Cỡ phông
Font size
Phông có thể tuỳ biến về kích cỡ
Scalable font
Phông máy in / màn hình / ký tự
Printer/screen/character fontScenery, scene, back-cloth (in a theatre)
Background (of a painting)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.