Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ropiness
ropiness
['roupinis]
danh từ
tính chất đặc quánh lại thành dây
sự kém về chất lượng, sức khoẻ..


/'roupinis/

danh từ
tính chất đặc quánh lại thành dây

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ropiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.