Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rocky
rocky
['rɔki]
tính từ so sánh
(thuộc) đá; như đá, vững như đá, cứng như đá
nhiều đá
rocky soil
đất lổn nhổn đá
lung lay; không vững
their marriage seems a bit rocky
cuộc hôn nhân của họ có vẻ không mấy vững chắc


/'rɔki/

tính từ
như đá, vững như đá, cứng như đá
nhiều đá
(từ lóng) lung lay, không vững

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rocky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.