Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rapier-thrust
rapier-thrust
['reipiə'θrʌst]
danh từ
lời nhận xét dí dỏm, câu trả lời dí dỏm


/'reipjəθrʌst/

danh từ
câu trả lời tế nhị, câu trả lời dí dỏm, câu trả lời sắc sảo

Related search result for "rapier-thrust"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.