Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pronouncement
pronouncement
[prə'naunsmənt]
danh từ
tuyên bố chính thức, công bố chính thức; lời tuyên bố, lời công bố


/pronouncement/

danh từ
sự công bố, sự tuyên bố

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pronouncement"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.