Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preannouncement
preannouncement
[,pri:ə'naunsmənt]
danh từ
sự công bố trước, sự tuyên bố trước; sự báo cho biết trước


/'pri:ə'naunsmənt/

danh từ
sự công bố trước, sự tuyên bố trước; sự báo cho biết trước

Related search result for "preannouncement"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.