Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
say-so
say-so
['seisou]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời tuyên bố không được ủng hộ
quyền quyết định
lời nói có thẩm quyền, lời nói có trọng lượng


/'seisou/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lời tuyên bố không được ủng hộ
quyền quyết định
lời nói có thẩm quyền, lời nói có trọng lượng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "say-so"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.