Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
presentation copy
presentation+copy
[,prezen'tei∫n'kɔpi]
danh từ
sách tác giả tặng


/,prezen'teiʃn'kɔpi/

danh từ
sách tác giả tặng

Related search result for "presentation copy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.