Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peevishness
peevishness
['pi:vi∫nis]
danh từ
tính hay cáu kỉnh, tính hay càu nhàu, tính hay dằn dỗi; tính dễ giận


/'pi:viʃnis/

danh từ
tính cáu kỉnh tính hay cáu, tính hay càu nhàu, tính hay dằn dỗi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "peevishness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.