Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crossness
crossness
['krɔsnis]
danh từ
sự bực tức, sự cáu kỉnh, sự gắt gỏng


/'krosnis/

danh từ
sự bực tức, sự cáu kỉnh, sự gắt gỏng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "crossness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.