Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snappishness
snappishness
['snæpi∫nis]
danh từ
tính hay gắt gỏng, tính cắn cảu


/'snæpiʃnis/

danh từ
tính hay gắt gỏn, tính cắn cảu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "snappishness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.