Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pardonable
pardonable
['pɑ:dnəbl]
tính từ
có thể tha thứ, có thể bỏ qua
a pardonable error
một sai sót có thể tha thứ được


/'pɑ:dnəbl/

tính từ
tha thứ được

Related search result for "pardonable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.