Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
missus
missus
['misəz]
Xem missis


/'misiz/ (missus) /'misəz/

danh từ
Bà, thưa bà (tiếng người hầu dùng để thưa với bà chủ)
yes, missis thưa bà, vâng
(the missis)(đùa cợt) vợ, bà xã, bu n

Related search result for "missus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.