Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lobar
lobar
['loubə]
tính từ
(thuộc) thuỳ
lobar pneumonia
viêm phổi thuỳ


/'loubə/

tính từ
(thuộc) thuỳ
lobar pneumonia viêm phổi thuỳ

Related search result for "lobar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.