Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loath-to-depart
loath-to-depart
['louðtədi'pɑ:t]
danh từ
bài hát tiễn chân


/'louðtədi'pɑ:t/

danh từ
bài hát tiễn chân

Related search result for "loath-to-depart"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.