Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quá cốadj
depart; deceased

[quá cố]
late; departed; defunct; deceased
Người cha quá cố của anh ta
His late fatherGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.