Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
siêu sinh


[siêu sinh]
Siêu sinh tịnh độ
to depart from this life and reach serene and pure land.Siêu sinh tịnh độ to depart from this life and reach serene and pure land


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.