Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laic


/'leiik/

tính từ

không theo đạo thế tục, phi giáo hội

danh từ

người không theo đạo, người thế tục


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "laic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.