Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laches
laches
['læt∫iz]
danh từ
(pháp lý) sự sao lãng, sự biếng trễ


/'lætʃiz/

danh từ
(pháp lý) sự sao lãng, sự biếng trễ

Related search result for "laches"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.