Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jovial
jovial
['dʒouvjəl]
tính từ
vui vẻ, vui tính


/'dʤouvjəl/

tính từ
vui vẻ, vui tính

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jovial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.