Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joviality
joviality
[,dʒouvi'æliti]
danh từ
tính vui vẻ, tâm hồn vui vẻ; thái độ vui vẻ


/,dʤouvi'æliti/

danh từ
tính vui vẻ, tâm hồn vui vẻ; thái độ vui vẻ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.