Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
joyful
joyful
['dʒɔiful]
tính từ
vui mừng, hân hoan, vui sướng
mang lại niềm vui, đáng mừng


/'dʤɔiful/

tính từ
vui mừng, hân hoan, vui sướng
mang lại niềm vui, đáng mừng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "joyful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.